POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Centrum Usług Rozwojowych Ewa Ambroziak

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Usług Rozwojowych Ewa Ambroziak z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56 lok. 0.120/121. NIP 9471875547 REGON 101057750.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) a przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Szanujemy Państwa prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

3. Dane osobowe udostępnione w celu realizacji usług są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. Korzystając z serwisu cure.pl wyrażają Państwo zgodę na wszystkie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności

§2. Zakres i cele przetwarzania danych

1. Centrum Usług Rozwojowych Ewa Ambroziak jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że gromadzimy/przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku korzystania ze strony internetowej adres IP, oraz dane niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury VAT.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika.

3. Możliwe cele przetwarzania danych:

ustalenie tożsamości klienta w celu realizacji usługi, jeśli jest to niezbędne;

realizacja usługi: potwierdzanie rezerwacji, zmiana terminu spotkania, dokonanie zapisu i/lub płatności poprzez serwisy partnerskie;

poprawa jakości usług, np. ankiety z prośbą o ocenę;

dochodzenie roszczeń;

prowadzenie ksiąg rachunkowych;

outsourcing.

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO). W tym celu należy skontaktować się z nami korzystając z informacji umieszczonych w zakładce Kontakt.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, archiwizacji dokumentacji lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępni danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

10. W ramach naszej działalności możemy przesyłać drogą elektroniczną faktury VAT zawierające nazwę świadczonej usługi.

§3. Pliki cookies

1. Witryna www.cure.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Korzystamy z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie, dostarczając nam danych statystycznych o preferencjach użytkowników.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Więcej o plikach cookies i zmianie ich ostawień https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wlaczyc-lub-wylaczyc-obsluge-plikow-cookies-w-przegladarce oraz w odnośnych zakładkach w przeglądarkach.

§4. Nasza strona w serwisie Facebook

Mamy fanpage w serwisie Facebook. Gdy komunikują się Państwo z nami przez naszą stronę na Facebooku (np. umieszczając komentarz, wysyłając film lub zdjęcia, przekazując wiadomość lub klikając przycisk „Like”), możemy otrzymać Państwa dane osobowe (takie jak nazwa użytkownika, zdjęcie z profilu, miasto rodzinne, adres poczty elektronicznej i płeć). Sposób wykorzystania przez nas takich danych osobowych jest przedstawiony w odpowiedniej Polityce Prywatności Serwisu Facebook, która ma zastosowanie obok niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków użytkowania oraz innych oświadczeń serwisu Facebook. Zalecamy uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania i innymi oświadczeniami serwisu Facebook. Ich treść może odbiegać od niniejszej Polityki Prywatności.